ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย

Advertisements

อบรมพัฒนาบุคลากรด้านICT

การนำเสนองานแบบสื่อประสม

การวางแผนออกแบบโครงสร้างนำเสนองานด้วยPowerpoint

เทคโนโลยีเครือข่าย web 2.0 เกี่ยวข้องสำคัญอย่างไรในชีวิตเรา

เทคโนโลยีเครือข่าย web 2.0 เป็นสื่อใหม่กับนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นการศึกษาถึง ความหมาย วิวัฒนาการ และรูปแบบของสื่อใหม่ รวมถึงบทบาทที่สำคัญของสื่อใหม่กับ สภาวะปัจจุบัน โดยนำเสนอการประยุกต์ใช้สื่อใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้

Social Network_เครือข่ายสังคมการเรียนรู้ Web 2.0

ปัจจุบันสังคมเครือข่าเรียนรู้สบาย ๆ สไตล์เรายการเรียนรู้เปิดกว้างให้กับทุกคนที่สามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่อย่างไรพรมแดน ลองตามไปดูกัน!